Links

Aquí tens un seguit d’enllaços on pots ampliar la informació de cada unitat didàctica:

Liberalisme i nacionalisme:

 1. Revolució Francesa. La plasmació de les idees revolucionàries i el canvi de la societat (apunts)
 2. Revolució francesa i Napoleó
 3. El Antiguo Régimen: textos, videos, esquemas…
 4. Eix cronològic de la RF

La industrialització de les societats europees:

 1. Revolución industrial
 2. Desenvolupament del ferrocarril (mapa flash amb una explicació)
 3. Màquina de vapor
 4. Història del tren
 5. La revolució industrial
 6. Esquemes de la revolució industrial (Ministeri d’Educació)

Imperialisme i Primera Guerra Mundial:

 1. La Primera Guerra Mundial
 2. Armes i tropes de la Gran Guerra
 3. Primera Guerra Mundial
 4. BBC- World War One
 5. Mapa flash de la IGM
 6. Museu IFFM

– Segona Guerra Mundial:

 1. Fotos de la II GM
Anuncis